Vårt ansvar

Som kund till Svenskt Butikskött kan du känna dig helt trygg med att vi arbetar yrkeskunnigt och ansvarsfullt. För oss är det självklart att ta ansvar genom hela värdekedjan, från gård till butik. Våra anläggningar är moderna och vi strävar efter absolut transparens i vår verksamhet. Vårt mål är att ligga i framkant och vara bäst i branschen. Därför anstränger vi oss alltid lite mer och strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vårt ansvar

För oss är kvalitet ett nyckelord i allt vi gör, från kontakter med uppfödare, transporter och slakt till styckning, förpackning och smakupplevelsen på tallriken. Vi tar ett aktivt ansvar för hela värdekedjan och arbetar hela tiden med olika kvalitetssäkringar, bland annat genom en rad certifieringar och program. Vi förespråkar total transparens och genomför även interna kontroller och revisioner.

100% SVENSKT KÖTT
Svenskt butikskött arbetar bara med 100% svenskt kött. Alla våra produkter kommer från svenska gårdar.

FRITT FRÅN HORMONER OCH ANTIBIOTIKA
Vårt kött är fritt från hormontillsatser och antibiotika.

MILJÖ
Svenskt Butikskött arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan.  Vi strävar efter att effektivisera vår produktion och välja de förpackningslösningar som inverkar minst på vår miljö. Vi satsar också på förnyelsebar energi genom att ställa om från fossila bränslen till biogas (som är producerad av bl.a. slaktrestprodukter) vid vår anläggning i Visby under 2017.

 

VÅRA CERTIFIERINGAR:

FSSC 22000
Vi är sedan hösten 2011 FSSC 22000-certifierade. Det innebär att vi tagit ytterligare ett steg för att säkra både kvalitet och säkrare mat. Att bedriva företagets verksamhet enligt FSSC 22000 innebär att man systematiskt styr och dokumenterar sitt kvalitets- och säkerhetsarbete. Arbetet bygger på de internationellt accepterade HACCP- principerna. Certifieringen innebär även att spårbarheten säkras framåt och bakåt i livsmedelskedjan. Genom systematiserad styrning, bättre processer och minskning av fel i produktionen bidrar vårt arbete till bättre och säkrare produkter. Ett ledningssystem enligt FSSC 22000 är accepterat i de flesta livsmedelsrelaterade branscher i mer än 40 länder.

EKOLOGISKT
Vi är certifierad enligt EU:s regler för ekologisk produktion och får därmed använda oss av EU-märket för ekologisk produktion. EU ekologiskt (EU organic)

KRAV
Vi är även certifierade enligt KRAV:s regler med rätt att använda KRAV-märket. KRAV står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar och är Sveriges mest kända symbol för ekologiskt producerad mat. KRAV (KRAV eng)

SVENSKT SIGILL
Vi har äran att få använda märket Svenskt Sigill som verkar för att driva utvecklingen av det svenska jordbruket mot ökad hållbarhet. Detta kvalitetsmärke har väglett konsumenten sedan 1995 och ställer krav på både matproducenter och uppfödare.