Kravmärkt kött

Svenskt Butikskött är Sveriges största leverantör av KRAV-märkt kött till dagligvaruhandeln och offentlig sektor. Vi är stolt huvudleverantör av KRAV-märkt kött till COOP:s Änglamark, AXFOOD:s Garant samt ICA:s I love Eco.

Vi var tidigt ute med gårdskoncept och certifierad produktion enligt bland annat Svenskt Sigill och KRAV. Sett i backspegeln är vi mycket stolta och glada för att vi bestämde oss för att satsa stort på vår EKO-nisch före än alla andra. Redan 2005 började vi samarbeta med uppfödare på Gotland för att kunna leverera KRAV-märkt kött. Idag har vi en ledande position på marknaden, tack vare vår stora erfarenhet och vårt långa, nära samarbete med våra fantastiska uppfödare.

Efterfrågan på våra produkter är enormt stor och allt fler konsumenter vill äta KRAV-märkt kött. I dag är vi mycket glada över att producera majoriteten av KRAV-kött mot dagligvaruhandeln och offentlig sektor. Vår satsning fortsätter även i framtiden och vår ambition är att växa med den ekologiska marknaden som beräknas fördubblas de kommande 5 åren.

 

KORT OM KRAV
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det betyder bland annat att djuren lever ett bra liv, att grödorna odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller handelsgödsel och att bonden får en bättre arbetsmiljö.

  • Godare för djuren. Djur i KRAV-godkänd produktion måste få utlopp för sina naturliga beteenden, till exempel att gå ute, beta och böka.
  • Godare för hälsan. KRAV tillåter färre tillsatser, 46 stycken jämfört med över 300 godkända enligt svensk lagstiftning.
  • Godare för bönderna. KRAVs regler tillåter inga brott mot mänskliga rättigheter eller social orättvisa i samband med produktionen.
  • Godare för klimatet. KRAVs regler minskar matens klimatpåverkan
  • Godare för naturen. Kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och genmodifierade organismer (GMO) får inte användas. Den biologiska mångfalden är större på ekologiska gårdar än konventionella. Det betyder fler bin, insekter och fåglar med KRAV.

Lamm
http://www.krav.se/sa-blir-lammet-krav-godkant

Gris:
http://www.krav.se/sa-blir-grisen-krav-godkand

Nötdjur:
http://www.krav.se/sa-blir-notdjur-krav-godkanda

Källa: www.krav.se

 

krav_marke_rgb