Vårt slakteri

Svenskt Butikskött är stolt ägare av Gotlands Slagteri. Vårt moderna, storskaliga slakteri ger oss full kontroll av processen och gör att vi kan arbeta långsiktigt med utveckling, kvalitet och hållbarhet hela vägen.

Vårt eget slakteri ligger i utkanten av Visby på Gotland och är basen för slakt, styckning och förädling av allt vårt kött. Slakteriet har anor sedan 1914 och efter att vi tog över driften i oktober 2010 har verksamheten både utökats och förfinats. Vi har anställt fler medarbetare, renoverat samtliga lokaler samt investerat i ny styckning och vidareförädling med tillhörande supportfunktioner. Vi har även rustat upp vår restaurang som nu är ett populärt lunchställe för både medarbetare och externa gäster.

DET TRANSPARENTA SLAKTERIET
Gotlands Slagteri är i dag själva navet i vår verksamhet och en viktig nyckel för att kunna erbjuda ett regionalt koncept som Smak av Gotland. Idag slaktas årligen ca 18 000 nötboskap, 75 000 grisar och 30 000 lamm på slakteriet.

Syftet med vårt köp av slakteriet 2010 var att i ett tidigt skede kunna vara med och påverka hela värdekedjan från uppfödning till transport, slakt och styckning. Tillsammans med en av Sveriges mest erkända experter har vi kommit en bra bit på väg. Vårt mål är att utveckla ett modernt, kvalitetsinriktat och etiskt hållbart slakteri. Vi kallar det ”Det transparenta slakteriet”.

DJUROMSORG I FOKUS
Gotlands Slagteri har hela tiden djuromsorgen i fokus för att djurens sista tid ska bli bra. Hanteringen av djuren ska ske lugnt utan stress och med ett stort ansvar – Livsmedelsverkets veterinärer är på plats i slakteriet för att garantera detta. På en liten ö är avståndet mellan gård och slakteri dessutom kort. Detta gör att vårt slakteri har den kortaste intransportsträckan av slaktdjur i Sverige.

KVALITETSCERTIFIERINGAR
I det moderna slakteriet är kvalitetskontroll avgörande för att produkten du köper butik ska hålla högsta möjliga kvalitet. Vi arbetar hela tiden med kvalitet och förbättringsarbete i dialog med våra kunder och leverantörer av slaktdjur. Vårt miljö- och kvalitetsarbete innebär bl.a. att vi är certifierade via Intertek för FSSC 22 000 (Livsmedelsäkerhet). Vi är även KRAV-certifierade.

 

Läs gärna mer om Gotlands Slagteri på vår hemsida.