100% 

Svenskt
kött

Gotlands Slagteri

Vårt slakteri – Gotlands Slagteri

Gotlands Slagteri är ett modernt slakteri med anor från 1914. Vi arbetar hela tiden med kvalitet och förbättringsarbete vilket ger oss över kontroll av processen från slakt till styckning. Vi arbetar långsiktigt med utveckling, kvalitet och hållbarhet hela vägen. Korta avstånd på Gotland innebär även att våra gotländska djur har den kortaste intransporten för ett modernt och storskaligt slakteri i Sverige.

Med anor från 1914

Gotlands Andelsslakteriförening bildades 1914 på initiativ av djuruppfödare och Hushållningssällskapet på Gotland. Efter några år var verksamheten igång utanför Östergravar på det gamla slakhusområdet i Visby. I mitten av 70-talet påbörjades planeringen av den nya anläggningen som togs i drift 1979. Som flest var det 280 medarbetare som arbetade med slakt, styckning och korvtillverkning. Sedan Gotlands Slagteri AB övertog driften 2010 har verksamheten utökats och företaget har anställt nya medarbetare samt investerat i ny styckning och vidareförädling med tillhörande supportfunktioner.

Ett hållbart slakteri

Under de senaste åren har vi arbetat hårt med att Gotlands Slagteri ska bli ett av de mest resurseffektiva slakterierna med minst klimatpåverkan i Sverige. Numera värmer vi upp vår fastighet med biogas istället för eldningsolja, vi har ändrat arbetssätt i slakteriet och på så sätt minskat elförbrukningen med 15% och vi har bytt ut maskiner till mer energisnåla alternativ. Det här är några av de åtgärder vi redan genomfört. Tack vare vårt nära samarbete med de gotländska gårdarna kan vi tillsammans jobba i hela värdekedjan för att minska köttets klimatavtryck med konkreta åtgärder här och nu.

Läs mer om Svenskt Butikskött

På Svenskt Butikskött arbetar vi enbart med svenskt kött och säljer till butiker över hela Sverige. Vi brinner för att erbjuda Sveriges bästa och godaste kött och hålla högsta kvalitet i hela värdekedjan. För det är skillnad på kött och kött. Stor skillnad. Allt från uppfödning och foderval till slakt, styckning och mörning har betydelse för hur bra köttet blir. Hela kedjan är lika viktig för att skapa vad det tills slut handlar om – den goda smaken av riktigt kött.