100% 

Svenskt
kött

Vår historia

Hur allt började

Svenskt Butikskött har funnits i Stockholm i över 40 år och började som ett litet styckningsföretag i Stureby under namnet Bosses Kött, med inriktning på styckning och försäljning av lammkött. Idag är Svenskt Butikskött Sveriges största leverantör av KRAV-märkt kött till dagligvaruhandeln. Vi står också bakom varumärket Smak av Gotland som är Sveriges största – och första regionala konceptvarumärke inom kött. Nedan kan du läsa om vår historia; hur allt började och vår spännande resa fram till idag.

1978 – Bosses Kött öppnar

Bo Östlund öppnar ett eget styckningsföretag i Stureby under namnet Bosses Kött. Det finns vid den här tiden nästan ingen som säljer lammkött i Stockholm, trots att köttet börjat bli mycket populärt. Tillsammans med familjen och en gotländsk lammstyckare förser Bosse grossister och kebabföretag med lammkött under hela åttio- och nittiotalet.

2001 – Namnbyte till Stockholms Butikskött

Verksamheten har vuxit kraftigt och utökats med kalv och köttrasdjur av nöt. Från att ha varit en renodlad lammgrossist säljer vi nu kött till butiker i Stockholmsområdet och 2001 byter vi namn till Stockholms Butikskött.

2004 – Hockeysonen tar över

År 2004 väljer Bosse att trappa ner och överlämnar huvudansvaret till nästa generation. Sonen Thomas Östlund lägger nu sin framgångsrika hockeykarriär på hyllan och satsar allt på företaget tillsammans med sina syskon. Under Thomas ledning går vi in i en ny, expansiv fas. Företaget utvecklar sin sälj- och marknadsorganisation och växer organiskt varje år.

2005 – Vi börjar med KRAV-kött

Under 2000-talet är vi den drivande aktören i att utveckla marknaden för KRAV-märkt kött i Sverige. År 2005 börjar vi jobba med KRAV-kött och tar fram vårt första KRAV-märkta gårdskoncept tillsammans med uppfödarföreningen Gotlands Ekologiska och Upplandsbonden.

2010 – Vi blir Svenskt Butikskött

Vi breddar vårt upptagningsområde till att omfatta hela landet och år 2010 byter vi namn till Svenskt Butikskött.

2010 – Delägare i Gotlands Slagteri

I oktober 2010 blir vi tillsammans med HK Scan delägare i Gotlands Slagteri AB. I och med köpet ser vi möjligheten och förmågan att skapa ett regionalt koncept och kunna representera alla uppfödare på Gotland. Syftet med köpet är också att i ett tidigt skede kunna vara med och påverka hela värdekedjan; från uppfödning till slakt, transport och styckning. Under denna fas går vi från 70 till 250 anställda. Detta år köper vi även K Lagerstöm och breddar vårt erbjudande med charkproduktion.

2011 – Vi lanserar varumärket Smak av Gotland

År 2011 lanserar vi varumärket Smak av Gotland. En serie med kött från djur som fötts upp på öns ört- och kalkrika marker av våra skickliga uppfödare på gårdar från Sundre nere i söder till Fårö uppe i norr. Smak av Gotland blir det första regionala varumärket för kött i Sverige och vilar på ett starkt emotionellt koncept som tas emot mycket väl av såväl konsument som handel och butik.

Person som skär lammfilén i bakgrunden av förpackningen samt förbereder tillbehör

2011-2018 – Flytt till Gotland

Vi väljer att investera i vår egen fastighet på Gotland och flyttar därmed stora delar av vår verksamhet från Stockholm till Gotland. Detta blir början på en stor förändringsresa. På kort tid går vi från 150 till 70 anställda i Stockholm och från 60 till 150 personer på Gotland.

2014 – Intresset för KRAV-märkt kött ökar

Tack vare konsumenternas ökade medvetenhet finns en mycket stor efterfrågan på våra produkter. 2014 tar eko-boomen fart ordentligt. Sveriges konsumenter vill köpa KRAV-märkt kött som aldrig förr och vår omsättning växer med hela 30%.

2014 – Leverantör till Bocuse d’Or

2014 gör vi, tillsammans med Svenskt Kött, ett lobbyarbete och levererar unggriskött från Havor Gård på Gotland i samband med Europadeltävlingen för Bocuse d’Or. Det är första gången som en svensk råvara är med i denna tävling, som betraktas som världsmästerskapen för kockar. Att vi får delta med vår råvara ger oss ännu ett kvitto på vilken hög kvalitet vårt kött håller.

2018-2020 – Projektet Klimatsmartare kött

2018 inleder vi ett projekt tillsammans med bl.a. LRF för att identifiera åtgärder som kan genomföras för att minska klimatavtrycket från köttproduktionen. Projektet genomförs tillsammans med 13 pilotgårdar på Gotland – med uppfödare av både nötkött, gris och lamm. Projektet får namnet Klimatsmartare kött och avslutas 2020 då vi tagit fram en metodik för gårdar som vill minska sina klimatavtryck. Tack vare Klimatsmartare kött har vi en bra plattform för att kunna nå våra ambitiösa mål för de närmaste åren.

Läs mer om Svenskt Butikskött

På Svenskt Butikskött arbetar vi enbart med svenskt kött och säljer till butiker över hela Sverige. Vi brinner för att erbjuda Sveriges bästa och godaste kött och hålla högsta kvalitet i hela värdekedjan. För det är skillnad på kött och kött. Stor skillnad. Allt från uppfödning och foderval till slakt, styckning och mörning har betydelse för hur bra köttet blir. Hela kedjan är lika viktig för att skapa vad det tillslut handlar om – den goda smaken av riktigt kött.