Vår historia

Svenskt Butikskött har funnits i nästan 40 år med familjen Östlund som huvudägare. Det har varit en fantastisk spännande och utmanande resa, där vi gått från att vara ett litet styckningsföretag i Stureby till att bli Sveriges största leverantör av lokalproducerat och KRAV-märkt kött.

Vår historia

 

Vårt företags resa börjar redan 1978, då Bo Östlund öppnar ett eget styckningsföretag i Stureby i Södra Stockholm. Bosse har tidigare arbetat som chaufför hos styckmästaren Ragnar Karlsson och genom jobbet upptäckt en lucka på marknaden. Det finns vid den här tiden nästan ingen som säljer lammkött i Stockholm, trots att köttet börjat bli mycket populärt. Sagt och gjort, Bosse ser en nisch och startar företaget Bosses Kött.

Tillsammans med sin fru Karin, pappa Bernhard och den gotländska styckmästaren Birger förser Bosse grossister och kebabföretag med lammkött under hela åttiotalet. Under decenniet som följer växer verksamheten kraftigt och utökas med kalv och köttrasdjur av nöt. Från att ha varit en renodlad lammgrossist säljer vi nu kött till butiker i Stockholmsområdet och 2001 byter vi namn till Stockholms Butikskött.

År 2004 väljer Bosse att trappa ner och överlämnar huvudansvaret till nästa generation. Sonen Thomas Östlund lägger nu sin framgångsrika hockeykarriär på hyllan och satsar istället tillsammans med sina syskon Mats och Linda Östlund samt Hans Schenk allt på företaget, som vid den här tidpunkten har 20 anställda.

Under Thomas ledning går vi in i en ny, expansiv fas. Företaget blir mer sälj- och marknadsinriktat och växer organiskt varje år. Vi breddar vårt upptagningsområde till att omfatta hela landet och byter namn till Svenskt Butikskött 2010. Vi inleder också ett långsiktigt samarbete med utvalda uppfödare och börjar jobba aktivt med marknadsföring och olika gårdskoncept som säljs direkt till butik.

År 2005 är ännu en viktig milstolpe i vårt företags historia. Det är nu vi börjar jobba med KRAV-kött och tar fram vårt första KRAV-märkta gårdskoncept tillsammans med uppfödarföreningen Gotlands Ekologiska. I mitten av 2000-talets första decennium är vi den enda aktören på marknaden som driver kravmärkt EKO-kött i Sverige. Ingen av våra konkurrenter är intresserade och vi är den enda aktören som erbjuder gårdskoncept med en tydlig ursprungsmärkning på KRAV-kött.

Vår satsning på lokalproducerat och ekologiskt kvalitetskött blir snabbt mycket framgångsrik. Efterfrågan på våra KRAV-koncept ökar hela tiden och på knappt sex år går vi från 20 anställda till 70.

I oktober 2010 blir vi tillsammans med HK Scan delägare i Gotlands Slagteri AB. Syftet med köpet är att i ett tidigt skede kunna vara med och påverka hela värdekedjan; från uppfödning till slakt, transport och styckning. I och med köpet går vi från 70 till 250 anställda. Detta år köper vi även K Lagerstöm och breddar vårt erbjudande med charkproduktion.

Ett år efter, 2011, lanserar vi varumärket Smak av Gotland. En serie med kött från djur som fötts upp på öns ört- och kalkrika marker av våra skickliga uppfödare på gårdar från Sundre nere i söder till Fårö uppe i norr. Varumärket vilar på ett starkt emotionellt koncept och tas emot mycket väl av såväl konsument som handel och butik. Redan ett år efter lanseringen blir Smak av Gotland utvald som leverantör av tävlingsråvaran till Årets Kock 2012. Ett mycket prestigefyllt uppdrag och ett kvitto på vår målmedvetna satsning på vårt nya varumärke.

2011–2013 väljer vi att investera på Gotland och flyttar därmed stora delar av vår verksamhet från Stockholm till Gotland. Detta blir början på en stor förändringsresa. På kort tid går vi från 150 till 70 anställda i Stockholm och från 60 till 150 personer på Gotland. Verksamheten tyngs samtidigt av för många olika inriktningar, kunder och koncept.

Något behöver göras och nu startar ett nödvändigt effektiviserings- och förändringsarbete internt. Vi tillsätter en businesscontroller och tar in några av branschens mest erfarna branschprofiler och affärsrådgivare. Tillsammans beslutar vi oss för att sluta med import och bara fokusera på våra affärsområden Smak av Gotland och EMV KRAV. Arbetet leder till bättre kostnadskontroll och ett starkt affärsmässigt fokus. Efter några tuffa år och mycket hårt arbete är vi åter på fötter och ser med stor tillförsikt fram emot framtiden.

Åren som följer spelar oss verkligen i händerna. Tack vare konsumenternas ökade medvetenhet finns en mycket stor efterfrågan på våra produkter. 2014 tar eko-boomen tar fart ordentligt. Sveriges konsumenter vill köpa KRAV-märkt kött som aldrig förr och vår omsättning växer med hela 30%.

2014 levererar vi även unggriskött från Havor Gård på Gotland i samband med Europa deltävlingen för Bocuse d’Or. Tävlingen betraktas som världsmästerskapen för kockar och att vi får delta med vår råvara ger oss ännu ett kvitto på vilken hög kvalitet vårt kött håller.

Svenskt Butikskött AB fortsätter att växa starkt och totalt omsätter koncernen knappt 1 miljard kronor. Vår vision är att vara den ledande köttleverantören och med kunskap, yrkesstolthet och erfarenhet fortsätta vårt passionerade arbete med hela värdekedjan.