100% 

Svenskt
kött

Om oss

Det här är Svenskt Butikskött

På Svenskt Butikskött arbetar vi enbart med svenskt kött och säljer till butiker över hela Sverige. Vi brinner för att erbjuda Sveriges bästa och godaste kött och hålla högsta kvalitet i hela värdekedjan. För det är skillnad på kött och kött. Stor skillnad. Allt från uppfödning och foderval till slakt, styckning och mörning har betydelse för hur bra köttet blir. Hela kedjan är lika viktig för att skapa vad det tillslut handlar om – den goda smaken av riktigt kött.

Kvalitet, transparens & trygghet

Vi har länge varit en drivande kraft för att lyfta ursprung och kvalitetskött och är stolta över vad vi åstadkommit i branschen. Vi var tidigt ute med gårdskoncept och ekologiskt certifierad produktion såsom Svenskt Sigill och KRAV. Vi har höga krav på oss själva och lika höga krav på våra djuruppfödare. Vårt mål är att ligga i framkant och vara bäst i branschen. Därför anstränger vi oss alltid lite mer och strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vi vill erbjuda både gott kött och god djuromsorg. Vi säger nej till importerat kött och arbetar bara med svenskt kött från djur som har haft ett bra liv. För att säkra kvaliteten på köttet har vi ett eget modernt slakteri på Gotland, Gotlands Slagteri. Det gör att vi har full kontroll på förädlingskedjan hela vägen från jord till bord. För oss är kvalitet ett nyckelord i allt vi gör, från kontakter med uppfödare, transporter och slakt till styckning, paketering och smakupplevelsen på tallriken. Vi tar ett aktivt ansvar för hela värdekedjan och arbetar hela tiden med olika kvalitetssäkringar, bland annat genom en rad certifieringar och program. Vi förespråkar total transparens och genomför även interna kontroller och revisioner. Det är grundläggande att våra kunder ska kunna vara helt trygga med att vårt kött är hälsosamt att äta och att det kommer från ett djur som har behandlats på ett bra sätt.

Våra certifieringar

 • FSSC 22000
  Att vara FSSC 22000-certifierade innebär att vi tagit ytterligare ett steg för att säkra både kvalitet och säkrare mat. Att bedriva företagets verksamhet enligt FSSC 22000 innebär att man systematiskt styr och dokumenterar sitt kvalitets- och säkerhetsarbete. Arbetet bygger på de internationellt accepterade GMP, Good Manufacturing Practice och GFSI, Global Food Safety Initiative- principerna. Ett ledningssystem enligt FSSC 22000 är accepterat i de flesta livsmedelsrelaterade branscher i mer än 40 länder. Certifieringen innebär även att spårbarheten säkras framåt och bakåt i livsmedelskedjan. Genom systematiserad styrning, bättre processer och minskning av fel i produktionen bidrar vårt arbete till bättre och säkrare produkter. FSSC 22000 (FSSC 22000 eng)
 • Ekologiskt
  Vi är certifierad enligt EU:s regler för ekologisk produktion och får därmed använda oss av EU-märket för ekologisk produktion. EU ekologiskt (EU organic)
 • KRAV
  Vi är även certifierade enligt KRAV:s regler med rätt att använda KRAV-märket. KRAV står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar och är Sveriges mest kända symbol för ekologiskt producerad mat. KRAV (KRAV eng)
 • Svenskt sigill
  Vi har äran att få använda märket Svenskt Sigill som verkar för att driva utvecklingen av det svenska jordbruket mot ökad hållbarhet. Detta kvalitetsmärke har väglett konsumenten sedan 1995 och ställer krav på både matproducenter och uppfödare.

Med fokus på miljö och klimat

Hur köttet produceras påverkar inte bara kvaliteten på köttet, utan också vilket avtryck det har på klimat och miljö. Vi vill att det gotländska köttet ska bidra till biologisk mångfald i största möjliga utsträckning, samtidigt som vi vidtar åtgärder för att klimatavtrycket ska bli så lågt som möjligt. Vårt kött håller redan en bra nivå vad gäller låg påverkan på klimatet, och vi har satt upp ännu fler ambitiösa målsättningar för de kommande åren. Vår vision är att Gotlands Slagteri ska vara Sveriges grönaste slakteri.

Tillsammans med gotländska gårdar har vi de senaste åren identifierat vilka åtgärder som ger bäst effekt för att minska klimatavtrycket från köttet. Detta vill vi nu genomföra i större skala för att kunna erbjuda ett klimatsmartare kött.

Varumärken & produkter

Svenskt Butikskött står bakom varumärket Smak av Gotland med huvudmarknad i Stockholm, Mälardalen och på Gotland. Vi är också Sveriges största leverantör av KRAV-märkt kött till dagligvaruhandeln under Axfoods varumärke Garant, ICA’s varumärke I Love Eco och Lidl’s varumärke Svea Lantkött. Vi levererar även KRAV-märkt kött under vårt eget varumärke Vårt EKO-logiska.

Förpackning lammfilé Smak av Gotland

Historien bakom Svenskt Butikskött

Svenskt Butikskött har funnits i Stockholm i över 40 år och började som ett litet styckningsföretag i Stureby under namnet Bosses Kött, med inriktning på styckning och försäljning av lammkött. Idag är Svenskt Butikskött Sveriges största leverantör av KRAV-märkt kött till dagligvaruhandeln. Vi står också bakom varumärket Smak av Gotland som är Sveriges största – och första regionala konceptvarumärke inom kött.